DATPHUC.COM.VN | CHẤT PHÁ BỌT KHÍ BÊ TÔNG, CHẤT PHÁ BỌT NGÀNH XÂY DỰNG, PHỤ GIA BÊ TÔNG www.datphuc.com.vn

CHẤT PHÁ BỌT KHÍ TRONG BÊ TÔNG
30.11.1999

DEFOAMING AGENT FOR CONCRETE

Chất phá bọt khí chuyên dùng để phá bọt khí trong xi măng, các sản phẩm bê tông, phụ gia bê tông.


Chất phá bọt khí chuyên dùng để phá bọt khí trong xi măng, các sản phẩm bê tông, phụ gia bê tông.

Chi tiết xin liên hệ : 

Mr. Đạt

Mobile : 0909.125.829

Email : phucdat@datphuc.com.vn_THEURL:www.datphuc.com.vn/modules.php?name=Shoping&op=viewst&sid=

© DATPHUC.COM.VN | CHẤT PHÁ BỌT KHÍ BÊ TÔNG, CHẤT PHÁ BỌT NGÀNH XÂY DỰNG, PHỤ GIA BÊ TÔNG contact: info@datphuc.com.vn