CHẤT PHÁ BỌT KHÍ TRONG BÊ TÔNG
DEFOAMER DP220

CHẤT TÁCH KHUÔN CHUYÊN DÙNG CHO NHỰA, CAO SU

CHẤT KHÁNG KHUẨN MICROBICIDE