CHẤT PHÁ BỌT KHÍ TRONG BÊ TÔNG

DEFOAMING AGENT FOR CONCRETE

Chất phá bọt khí chuyên dùng để phá bọt khí trong xi măng, các sản phẩm bê tông, phụ gia bê tông.

Số lượng :

Chi tiết xin liên hệ : 

Mr. Đạt

Mobile : 0909.125.829

Email : phucdat@datphuc.com.vn

 _PRINTER  _SAVE  Gửi tin qua email